Şiirler

Kim bilir!

19-03-2017
Katre idim Ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç kez duruldum kim bilir
Devre edip alemleri dolaştım
Bir sanata kaç kez sarıldım kim bilir
 
Bulut olup ağdığımı bilirim
Boran ile yağdığımı bilirim
Altı anadan doğduğumu bilirim
Kaç ebeden kaç kez soruldum kim bilir.
 
Kaç kez gani oldum kaç kere fakir
Kaç kez altın oldum kaç kere bakır
Bilmem ki kaç katip ismimi okur
Kaç defterde kaç kez dürüldüm kim bilir
 
 
Kaç  alet oldum elde bakıldım
Semadan kaç kere indim çekildim
Balcık olup kerpiç kerpiç döküldüm
Kaç kez bozuldum kaç kez kuruldum kim bilir
 
 
Bazı nebat oldum toprakta sürdüm
Bilmem kaç atanın sulbünde durdum
Kaç defa cenneti alaya girdim
Cehenneme kaç kez sürüldüm kim bilir
 
 
Beni bir kaç  şekle nakl etti hellak
Küllü şey'e kadir feyyaz-ı mutlak
Kaç kez kase oldum kaç kerre bardak
Kaç kez yoğruldum kaç kez kırıldım kim bilir
 
 
Hikmet-i Yezdan'e karısmak muhal
Bazı nisa eyler bazı rical
Bu kaçıncı kemal kaçıncı zeval
Bir Mansur'um kaç dar oldum kim bilir
 
 
 
Şikar olup saydolundum  tutuldum
Nice nice penbe olup atıldım
Dokundum tezgahta  halka  satıldım
Kaç kere  açıldım kaç kere dürüldüm kim bilir
 
 
 
Kaç kere süt oldum kaç kere ayran
Kaç kez davar oldum kaç kere kurban
Kaç kez memluk olup misal-i hayvan
Elden ele kaç kez verildim kim bilir
 
 
Kaç kez gezdim ehl-i dükkan elinde
Kul ne  bilir her şey  Sultan elinde
İlaç idim hekim lokman elinde
Kaç kez kurudum kaçkez karıldım kim bilir 
 
 
Kaçıncı  Adem'in evladındanız 
Kaçıncı alemin bünyadındanız 
Kaçıncı fırkanın efradındanız 
Anlatamam kaç kez bozuldum kim bilir
 
 
 
Olamaz ecza-yı ebdana durak
Aldanma dünyaya hey karabatak
Kaç kere atıldı üzerime bu toprak
Kaç kez derildim kaç kez serildim kim bilir
 
 
 
Gufrani’yim tarikatım boş değil
Güzel dinle,  bağrın taş değil
Felek ile hiç hatırım hoş değil
Kaç kez barıştım kaç kez darıldım kimbilir
 
 
Gûfranî

Yorumlar