Etüd

Yaradan Tanrı

13-05-2020
 
 
Bırak kitaplardan söz etmeyi, onları insanlar yazdı. Yaradan’ın gönderdiği tek bir kitap yoktur. Sen bana şunu söyle, YARADAN‘a inanıyor musun?
İnanıyorsan beni okumaya devam et, sana gerçeği göstereceğim. Yalın gerçeği, Yaratan’ın gerçek hikayesini…
Bunun için sadece basit bir düşünme yeteneği gerekiyor. Söyleyeceklerim üzerinde bir düşün. Ama sen önce tüm samimiyetinle söyle YARATAN’a İNANIYOR musun?
„Kitabı YARATAN gönderdi“ diyenler gerçeği söylemiyor. Onlar o kitaplarda şahsi istençlerini ve hırslarını söyletiyor ve bunlara Ayet-i Kerime diyorlar!
İnsan yapabiliyor da, Yaratan bozulmaz, tahrif edilmez ve her bakanın kendi dilinde görüp okuyabileceği, anlaşılır ve sayfaları okunma hızına göre kendiliğinden dönen tablet benzeri bir nesne yapıp yollayamaz mı idi?
Yaradan hangi canlıya ödevler yüklemiş ki ibadet ve imtihan gibi bir ödevi insanın sırtına yükesin?
Cennette, şaraptan nehirler ve hiç ihtiyarlamayan oğlanları insan hizmetine sunan yaratan, bunları bu cihanda neden haram etsin?
Yaradanı insana muhtaç gösteren “Allah için savaş” büyük günahtır. Yaratana yardıma yeltenmek onu aşağılamaktır çünkü! Allah, kendine imanı kendi sağlayamıyor mu ki kuldan yardım alsın?
Bunların hepsi, hırsı için insanı diğerine saldırtmak üzere yaratanı kullanma cüretidir, günahtır.
Yaratan nezdinde KUTSAL hiçbir şey yoktur ki kutsal kitap, kutsal insan (elçi), kutsal mekan (Cami) olsun! Kutsal yer (Hac, Kudüs), Secde, Zaman (Oruç, Doğum) da yoktur.
Yaratana inanıyor musun?
Dünya kimseye ait değildir. İnsan için değil TÜM canlılar için yaratıldı. Ve yaratan hiçbir canlıyı diğerinden üstün kılmadı. Yeryüzündeki tüm varlıklar ve HAYAT canlılara ödünç verilmiştir.
Can, ruh ve duyular hepsi kısa bir müddet konaklanmaya izin verilmiş sığınaklar ve araçlardır. Vakti gelince hepsi geri alınacaktır.
Yaratana inanıyor musun?
Şu gördüğün toprak vatan diye sana verilmedi. Senin ise neden ölünce birlikte götüremiyorsun?Sadece sana değil, hiçbir canlıya ÜLKE verilmedi. Her canlı burada misafir, geçici.
Senin değil topraklar, üzerinde yeten ağaçlar, buğdaylar, hayvanlar senin değil.
Sen kimsin ki “benim ülkem, benim tarlam, benim koyunlarım” diyorsun?
Sen bir yerden gelip buraları işgal etmişsin. Üzerinde senden önce burada yaratılmış canlıları, yalan iddialarla katletmişsin. Eğer Yaratana inanıyorsan sen bir günahkarsın! Sahiplenmek, yaradan dışında günahtır!
Yaratan tüm canlılar gibi insan da yarattı.
Yaratan Müslüman, Hristiyan, Gavur, Musevi, Türk, Arap yaratmadı. Hatta başlangıçta ne din bilirdin ne yaratan!
Bunlar insanoğlunun uydurduğu kültürdür. Kültür zaten yetiştirmeyi, üretmeyi kapsar. Yani bu ayırımlar insanın eseridir.
Yasak dil, yasak meyve yoktur. Dili yasaklamak kültürdür, insan dayatmasıdır ve yaratana karşı durmaktır.
Yaradan, her cinsi ayrı, bin ahenge sahip ötüşü ile kuşu; farklı dilleriyle İNSANI yarattı.
 
Dil farkından Millet ve Irk türetmek kültürdür, insan uydurmasıdır.
Yaratan her şeyde bir uyum yaratmıştır. Fazla tırtıl olmasın diye kuşları, otlar dünyayı kaplamasın diye otçulları yaratmış.
Yaratan yaratırken hiçbir ayırım yapmadı. İnsanı mal ve mülksüz çıplak ve örtüsüz yaratması sana bir şey göstermiyor mu?
“Hepiniz eşitsiniz, birinizin diğerinden ne fazlası ne eksiği var!”
Canlıya renk, tüy, can ve dil veren yaratandır. Eşyayı canlıdan ve kendine has özelliklerini insanın kendisinden sakınmak insan eseridir ve günahtır!
İnsanı bozan ‘istenç ve hırstır’!
Sahiplenme isteği öldürmeye ve savaşlara kaynaklık etti. Sonuçta hem insanı hem de doğayı mahvetti.
Dünyayı insanın bu hırsı yok edecek!
Buğdaydan başlayalım, o yaratılmıştı ki sen onu kültür ediyorsun, yani ekip biçebiliyorsun! Yaratanı varsa, sahibi var demektir, o mal sana ait olur mu hiç?
Senin yararlandığın buğdayı, YARATANIN YARATTIĞI diğer canlılardan esirgemeye ne hakkın var?
Toprağı, hayvanı, meyveyi diğer canlılardan sakınma hakkını kim sana verdi?
Eğer diğer canlılar da yararlanmayacaktı ise, o canlılar neden yaratıldılar? Açlıktan ziyan olsunlar diye mi?
Başkasını tarlan, ülken, malın sandığın şeylerden yararlanmak istiyor diye, düşman ilan edip katletmeye çalışman suçtur, günahtır. Çünkü ülke, tarla, mal senin değil tüm canlılar için yaratıldı!
Bu tanımlamalar, adandırmalar hepsi kültürdür yani insan uydurmasıdır.
Hırsına, isteğine boyun eğmeyeni düşman ilan etmen yaratana karşı gelmektir!
Unutma, yaratana inanıyorsan, zararlı ilan ettiğin tırtılı dahi rızkıyla bir yaratan var. Rızkını aldı diye onu ilaçlarla katletmen de yaratana karşı gelmektir!
Kendi benzerini (diğer insanı) düşman (zararlı) sayıp katletmek bir kat daha günahtır!
Sakınacaksan sadece tehlikedeyse kendi canını sakın.
Yaradana inanıyorsan, kendine hak bulduğundan başkasının yararlanmasını sakınma. Diğer canlılarla iyi geçin. Kötücül olma.
Bu kendine yapacağın en büyük iyiliktir.
Huzur ve mutluluk iyiliktedir çünkü.
 

Hasan Dere

 

Yorumlar